Praca dyplomowa

 1. Wstęp
  Wytyczne do zawartości wstępu – wymaganiach pracy dyplomowej
 2. Analiza literaturowa
  Ogólna wiedza z dziedziny tematu
  W miarę szczegółowy opis metod stosowanych w pracy
 3. Analiza stanu istniejącego
  3.1. Opis przedsiębiorstwo (czym się zajmuje)
  3.2. Otoczenie zewnętrzne
  3.3. Organizacja wewnętrzna
  Struktura organizacyjna, odpowiedzialności uprawnienia
  3.4 analiza procesów
  3.5 badania wykonywane
 4. Sformułowanie problemu (można wrzucić do 3)
 5. Rozwiązanie problemu
  5.1
  5.2
 6. Ocena rozwiązania problemu
  6.1. Koszty rozwiązania problemu
  6.2 korzyści niematerialne
  6.3 korzyści materialne (ocena skuteczności/analiza ryzyka rozwiązania)
 7. podsumowanie pracy